EY YAR

EY YAR
1 Mart 2008 - 1:04

Burkma yüreğimi ey yâr Sensiz benim ne günüm var Neyim var seni özlemekten başka Neyim var seni düşünmekten başka Sen ki bensin Ve ben ki senim Sen ki ateş gibisin Düştüğü yeri yakan Ben ki razıyım yakmana Yakarken aydınlatmana Ve çektirdiğin hicrana Çok görme ne olur bana bu yanmayı Yanarken...

Burkma yüreğimi ey yâr
Sensiz benim ne günüm var
Neyim var seni özlemekten başka
Neyim var seni düşünmekten başka

Sen ki bensin
Ve ben ki senim

Sen ki ateş gibisin
Düştüğü yeri yakan
Ben ki razıyım yakmana
Yakarken aydınlatmana
Ve çektirdiğin hicrana

Çok görme ne olur bana bu yanmayı
Yanarken ışımayı
Aydınlanmayı ve aydınlatmayı

Sen ki buz gibisin
Düştüğü yeri donduran
Ben ki donmaya razıyım
Yeter ki
Soğut yüreğimi
Yalvarırım ey yâr
Ne olur gamdan azat eyle bu nazik teni

Ey yâr
Çaresizliğimin çaresi olan yâr
Yazım olmaya var mısın?
Sözüm olmaya var mısın?
Olan yâr
Olmayan yâr
Gönlümü figâna salan yâr
Sevdası bağrımda nalân yâr
Düşüncesi bile haram olan yâr

Bu biçare gönüllüye
Bu avare gönüllüye
Senden başka kimden umut var

Bir dem fırsat tanı
Bir son ver artık
Her dem işittiğin âhûzârıma
Gönlümü figâna salan yâr
Sevdası bağrımda nalân yâr
Düşüncesi bile casino online haram olan yâr

Gülsün ey yâr
Senin fermanına mahsustur
Güzelliğe kavuşmanın zamanı

Gülşendeyim ey Depending on the Arkansas traffic court or car insurance company, drivers may be able to complete traffic driving test questions to: Traffic driving test questions programs are designed to refresh drivers on defensive driving habits, Arkansas traffic laws, and the rules of the road. yâr
Sen ki handansın
Ya ben
Giryândır sinem
Üryândır sinem
Her dem virandır sinem

Ey yâr
Hüsnüne yandırma beni
Hayalle kandırma beni
Ben ki zülfünün esiri bir divâneyim
Bir telin için boğdurma beni

Ey yâr
Yokluğun bu divâneye
Ölüm gibi dar
Revây-ı hak mıdır bu çektiğim
Ne olur
Söyle bana yâr

Zamanın hükmü böyle midir?
İmdat isteyene imdat böyle midir?
Böyle midir sevgi?
Ve sevda böyle midir?
Mecnun”u deli eden Leyla böyle midir?
Müptelây-ı aşk böyle midir?
Şem”e pervane olmak böyle midir?
Ah…bu yolda vuslât
Yoksa nasip değil midir?
Yanmak mıdır hep
Zencir-i aşka tutulanın kaderi
Yoksa
Buna dayanmak muhâl midir ey yâr?

Olan yâr
Olmayan yâr
Gönlümü figâna salan yâr
Sevdası bağrımda nalân yâr
Düşüncesi bile haram olan yâr